X
Facebook Twitter YouTube

Practicarea agriculturii pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Practicarea agriculturii pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Agricultura, cu cele două activităţi specifice: cultivarea pământului şi creşterea animalelor, este una din cele mai vechi îndeletniciri a populaţiei din Rezervaţie. Localnicii acestor ţinuturi înconjurate de ape îşi asigurau o parte din cele necesare traiului cultivând terenurile ieşite temporar de sub ape (platforme). Agricultura se desfăşoară în sistem privat şi cuprinde două activităţi majore: cultivarea cerealelor şi a altor plante şi creşterea animalelor. Activitatea agricolă se desfăşoară în baza autorizaţiilor de mediu pentru terenurile din categoria “terenuri agricole” şi în baza permiselor de practicare a agriculturii pe terenurile ieşite temporar de sub ape.

Ca localizare, majoritatea terenurilor arabile sunt localizate în zona economică a deltei fluviatile, mai evoluată sub aspect morfologic şi pedologic. În condiţiile unui management bun, ecosistemele agricole din delta fluviatilă pot avea o mare capacitate de producţie pentru cereale păioase, porumb, legume, cartofi, soia şi plante furajere.

În delta fluvio-maritimă terenul arabil reprezintă doar 0,12 ha/locuitor, dominante în structura terenurilor agricole în aceasta zonă fiind pajiştile. Agroecosistemele din delta maritimă sunt reduse ca suprafaţă dar şi ca potenţial agro-productiv.

Ca formă de proprietate, care determină şi modul de folosinţă, terenurile agricole din Rezervaţie sunt: domeniu public de interes judeţean (polderele agricole), domeniu public de interes local (amenajări piscicole şi pajişti), restul fiind  proprietate privată a persoanelor fizice. 

Agricultura tradiţională, desfăşurată pe suprafeţe de câteva hectare, se rezumă în general la monocultură. Nu se fac tratamente fito-sanitare şi nu se practică rotaţia culturilor, iar rezultatele obţinute sunt în general slabe, acoperind doar necesităţile familiale. În Delta Dunării, populaţia locală mai practică agricultura pe terenurile ieşite temporar de sub ape (platforme), cu rezultate bune, având în vedere accesul facil la apă. 

Creşterea animalelor – cealaltă ramură a agriculturii – este o îndeletnicire veche a populaţiei locale de pe teritoriul Rezervaţiei. Creşterea animalelor, alături de pescuit, reprezintă principalele surse de venituri în localităţile izolate din Delta Dunării - Caraorman, Periprava, C.A. Rosetti, Letea, Mila 23 etc.

Situaţia crescătorilor de animale (ovine şi bovine) pe anul 2011