X
Facebook Twitter YouTube

Alte tipuri de activități permise în rezervație

Norme privind desfăşurarea activităţilor de utilizarea a resurselor naturale în scop gospodăresc din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

 Norme privind desfăşurarea activităţilor de utilizarea a resurselor naturale în scop gospodăresc din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"publicat: 31 ...
Mai multe detalii

Norme privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii

Activitatea de valorificare a resursei stuficole pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare „Rezervaţie” se desfăşoară conform ...
Mai multe detalii

Alte tipuri de activități permise în rezervație

Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va ...
Mai multe detalii