X
Facebook Twitter YouTube

Pescuitul in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Pescuitul este una din cele mai vechi ocupaţii ale populaţiei din Delta Dunării şi reprezintă şi în prezent o activitate economică importantă ocupând mai mult de jumătate din populaţia activă a deltei, în prezent activând pescari autorizaţi pentru desfăşurarea pescuitului comercial. Acestora li se adaugă şi reprezentanţii familiilor rezidente în spaţiul Rezervaţiei care au dreptul legal să pescuiască pentru consumul propriu. Se poate spune că această activitate ocupă, în scop comercial sau familial, toate familiile rezidente în Rezervaţie.

   >>> Obţinere online permis de pescuit în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Valorificarea resursei pescăreşti din bazinele acvatice naturale se bazează pe metode tradiţionale care au fost folosite din cele mai vechi timpuri.  Primele reglementări ale pescuitului, bazate pe experienţa generaţiilor, apar în Evul Mediu şi apoi în timpul administraţiei otomane. Administraţia de stat a început în anul 1895 sub conducerea lui Grigore Antipa, căruia îi revine meritul de a fi elaborat principiile de management a pescăriilor în fluvii şi delte neregularizate, valabile şi în zilele noastre. În anul 1896 apare prima Lege a pescuitului, care a oprit pescuitul peştilor sub o măsură minimală, a introdus reglementări bazate pe o bună cunoaştere a biologiei speciilor de peşti, a potenţialului zonelor şi pe rolul factorului hidrologic.

În prezent, exploatarea resurselor pescăreşti din Delta Dunării este reglementată prin acte normative şi norme de aplicare ale acestora de către administratorul resursei şi de către utilizatori în scopul asigurării utilizării durabile a acestora. 

Din punct de vedere al scopului capturării, în Rezervaţie se practică pescuitul comercial, sportiv, ştiinţific şi familial. După biologia  speciilor se distinge pescăria peştilor de apă dulce (Deltă, Dunăre, Razim-Sinoie), pescăria peştilor marini migratori şi pescăria peştilor marini din zona litorală.

Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară în mai multe zone, metodele şi uneltele de pescuit fiind specifice pentru fiecare zonă.

În Delta Dunării propriu-zisă, pescuitul se desfăşoară în tot timpul anului (cu excepţia perioadei de prohibiţie de 60 de zile) folosindu-se numai tipuri de unelte pasive (vintire,  taliene) şi active (năvoade, voloage). Capturile realizate în această zonă sunt dominate de caras, crap, plătică şi babuşcă. Tot în această zonă se realizează şi capturi de raci şi broaşte.

În complexul Razim – Sinoie, pescuitul se desfăşoară cu capcane de tip vintire şi taliene de Razim, în sezonul cald, şi cu năvoade, în sezonul rece. Sunt interzise avele şi

setcile, iar perioada de prohibiţie este mai lungă faţă de restul Rezervaţiei însumând  90 de zile. Cea mai mare parte a capturilor se realizează cu năvoadele, capturile fiind dominate de plătică, babuşcă, caras şi şalău.

În Dunăre şi braţele sale, pescuitul se desfăşoară în tot cursul anului cu excepţia perioadelor de prohibiţie (30 de zile pe zona de graniţă şi 60 de zile în celelalte zone) şi cu intensificări sezoniere în anumite zone (toane) pentru capturarea speciilor marin migratoare. În această activitate se folosesc unelte şi metode tradiţionale practicându-se atât formele de pescuit activ cu setci în derivă sau pasive cu setci fixe, pripoane, taliene, vintire, etc. Capturile realizate sunt dominate de scrumbie de Dunăre, plătică, caras, ciprinide asiatice.

În zona costieră şi marină, se desfăşoară un pescuit pasiv cu taliene gigant şi semigigant, pe toată coasta marină aferentă Rezervaţiei. Destul de sporadic se desfăşoară şi un pescuit activ cu nave mici de traulare, în zone situate dincolo de izobata de 20 m. Capturile sunt dominate de specii de talie mică (hamsie, gingirică, stavrid, şprot) speciile mai valoroase, (calcan, scrumbie albastră, pălămidă, chefal, rechin) fiind foarte slab reprezentate.

Activitatea Comisiei Parlamentare pentru Pescuit (PECH) are în vedere dezbaterea documentului privind Interdicția privind pescuitul cu setci în derivă PECH/8/00451 2014/0138(COD) - Propunere de Regulament al  Parlamentului și al Consiliului  de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în derivă, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2004, (CE) nr. 2187/200 5 și (CE) nr. 1967/2006 și de abrogare  Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului.
vezi: 21-22 ianuarie 2015 / Buletinul informativ al Europarlamentarului Norica Nicolai