X
Facebook Twitter YouTube

Evenimente de mediu

Evenimente de mediu


Informare de presă - ZIUA MONDIALĂ A APEI – 22 MARTIE 2017

Tema anului 2017 este "Apele reziduale", 
iar campania "De ce irosim apa?"
 
   În fiecare an, pe 22 martie, celebrarea Zilei Mondiale a Apei atrage atenţia lumii întregi asupra necesității de a lua măsuri pentru a face față crizei apei. Astăzi, există peste 663 de milioane de oameni care trăiesc fără surse de alimentare cu apă curată în apropierea locuințelor lor, cheltuind nenumărate ore de stat la cozi sau mergând distanțe mari până la surse îndepărtate de apă, sau care se confruntă cu efectele negative asupra sănătății lor din cauza folosirii apei contaminate. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, lansate în anul 2015, au ca țintă asigurarea accesului la apă potabilă pentru toată populația globului până în anul 2030, ceea ce face apa o problemă-cheie în lupta pentru eradicarea sărăciei extreme.
 
   Tema propusă pentru anul 2017 este "Apele reziduale", iar campania "De ce irosim apa?" se referă la reducerea și refolosirea apelor uzate.
 
   De ce ape uzate? 
   La nivel global, marea majoritate a apelor uzate din casele noastre, orașe, industrie și agricultură se reîntoarce în natură, fără a fi tratate sau reutilizate - poluând astfel mediul, pierzând nutrienți valoroși și alte materiale recuperabile.
În loc să irosim apa uzată, trebuie să o reducem și să o reutilizăm. În gospodăriile noastre, putem refolosi apa uzată pentru grădini. În orașele noastre, putem trata și refolosi apele pentru stropirea spațiilor verzi. În industrie și agricultură, putem trata și recicla apa pentru sistemele de răcire sau sistemele de irigaţii. Prin exploatarea acestei resurse valoroase, vom face ca circuitul apei să funcționeze mai bine pentru fiecare lucru viu. Și vom contribui la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6, adică înjumătăţirea cantităţii de ape uzate netratate și creșterea nivelului de reciclare a apei și reutilizarea acesteia în condiții de siguranță.
 
   Apele reziduale și circuitul apei
   Apa trebuie să fie gestionată cu atenție în timpul fiecărei etape a circuitului său: de la captarea de apă proaspătă, de pre-tratare, distribuție, utilizare, colectare și post-tratament, la utilizarea apelor uzate tratate și întoarcerea sa finală în natură, gata de a fi captată pentru a începe un nou ciclu.
În medie, țările cu venituri ridicate tratează aproximativ 70% din apele uzate pe care le generează, în timp ce raportul scade la 38% în țările cu venituri medii și la 28% în țările cu venituri inferioare. În țările cu venituri foarte mici, doar 8% din apele uzate industriale și municipale sunt supuse tratării de orice fel. 
   Din cauza creșterii populației, urbanizării accelerate și dezvoltării economice, cantitatea de ape uzate generate și încărcătura de poluare sunt în continuă creștere. Mai mult, gestionarea apelor uzate este neglijată iar apele uzate sunt subevaluate, neînţelegându-se că reprezintă o potențială sursă accesibilă și durabilă de apă, de energie, de nutrienți și alte materii recuperabile. Prin urmare, apa uzată ar trebui să fie văzută ca o resursă și nu ca o povară ce trebuie eliminată. Există mai multe procese de tratare care permit folosirea apei uzate pentru satisfacerea cererii tot mai mari de apă din orașe, de sprijinire a agriculturii durabile, de a spori producția de energie și de dezvoltare industrială.
 
   Mesaje cheie:
 - La nivel global, un procent de peste 80% din apele uzate generate de societate se întoarce în ecosistemele naturale, fără tratare sau reutilizare.
 - Circa 1,8 miliarde de oameni folosesc o sursă de apă contaminată cu dejecții, cu riscul de a contracta holeră, dizenterie, febră tifoidă și poliomielită. Resursele de apă nesigure, igiena și salubritatea precară reprezintă cauza a 842.000 de decese în fiecare an.
 - Peste 663 de milioane de oameni încă nu au surse îmbunătățite de apă potabilă.
 - Până în anul 2050, aproape 70% din populația lumii va locui în orașe, în comparație cu 50% în situația de acum. În prezent, majoritatea orașelor din țările în curs de dezvoltare nu dispun de infrastructură și resurse adecvate pentru a aborda gestionarea apelor uzate într-un mod eficient și durabil.
 - Oportunitățile din exploatarea apelor reziduale ca resursă sunt enorme. Gestionarea apelor uzate în condiții de siguranță reprezintă o sursă accesibilă și durabilă de apă, de energie, de nutrienți și alte materii recuperabile.
 - Costurile de gestionare a apelor uzate sunt depăşite de beneficiile pentru sănătatea umană, dezvoltarea economică și durabilitatea ecologică - oferind noi oportunități de afaceri și crearea mai multor locuri de muncă "verzi".
 
   Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (SDG) ținta 6.3 ne cere ca până în anul 2030 să "îmbunătățim calitatea apei prin reducerea poluării, eliminarea gunoaielor și reducerea la minimum a eliberării de substanțe chimice și materiale periculoase, reducerea la jumătate a proporției de ape uzate netratate și creșterea în mod substanțial a reciclării și reutilizării apei în condiții de siguranță la nivel global."
 
   În 1993, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, a desemnat în mod oficial 22 martie ca Zi Mondială a Apei, fiind coordonată de Departamentul Apă din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), în colaborare cu guvernele și partenerii.
 
Material tradus şi adaptat de ARBDD. 
Sursa : http://www.unwater.org/ 

>>> informare de presă

publicat: 21 martie 2017


________________________________

Ziua Mondială a Zonelor Umede – primul eveniment de mediu sărbătorit în anul 2017

   Ca în fiecare an, Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) a deschis calendarul celebrărilor evenimentelor de mediu prin desfășurarea de acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Zonelor Umede împreună cu elevii şi cadrele didactice ai şcolilor din municipiul Tulcea și perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.
 
   Urmând tema aleasă pentru acest an, “Zonele umede pentru reducerea riscului dezastrelor” precum şi recomandările propuse de Convenţia Ramsar, în data de 2 februarie s-au desfășurat activități de celebrare a evenimentului de mediu pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării cu participarea elevilor și cadrelor didactice ai școlilor din localitățile Sulina, Crișan și Chilia Veche, în coordonarea responsabililor Centrelor de Informare și Educație Ecologică ale ARBDD, din localitățile respective.
Astfel, la Sulina, a avut loc o acțiune de celebrare a evenimentului, în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Jean Bart”, Cercul de ecologie al Palatului copiilor - filiala Sulina, Casa de Cultură din Sulina, respectiv Biblioteca din Sulina. Acțiunea s-a desfășurat la Casa de Cultură din Sulina cu participarea unui număr de 60 de elevi şi cadre didactice de la Liceul Teoretic ,,Jean Bart”.
La Școala Gimnazială din Crișan s-a desfășurat o acțiune în coordonarea responsabilului Centrului de Informare și Educație Ecologică, la care au participat 30 de elevi şi cadre didactice.
De asemenea, la Chilia Veche s-au desfășurat acțiuni atât la Centrul de Informare și Educație Ecologică cât și la școala din localitate cu participarea a 55 de elevi.
 
   În data de 3 februarie, Ziua Mondială a Zonelor Umede a fost celebrată de către reprezentanții ARBDD împreună cu Asociația Euro Tulcea, printr-o acțiune desfășurată la Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, la care au participat 50 de elevi şi cadre didactice de la şcolile din municipiul Tulcea, respectiv Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ciucurencu”, Școala Profesională Danubius -  Școala Primară Nr.9, Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa”, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”, Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret”, Colegiul ,,Anghel Saligny”, Școala Gimnazială ,,Constantin Găvenea”.
 
  În deschiderea programului acţiunilor a fost transmis mesajul guvernatorului Rezervației Biosferei Delta Dunării cu prilejul Zilei Mondiale a Zonelor Umede, acesta fiind urmat de activităţi diverse precum: prezentarea însemnătăţii evenimentului, a importanței zonelor umede pentru reducerea riscurilor dezastrelor naturale, prezentări privind utilizarea zonelor umede pentru minimizarea pagubelor provocate de dezastre.
      
      A fost subliniată importanța Rezervației Biosferei Delta Dunării, cel mai mare sit Ramsar din România, în reducerea riscurilor dezastrelor naturale, prin încetinirea și absorbția revărsărilor de apă transportate de fluviul Dunărea și reducerea daunelor produse de inundații. 
      
      Ca urmare a creșterii interesului economic, corelat cu cel al populării umane, vulnerabilitatea la hazarde, pierderile biodiversității, sunt din ce în ce mai mari. Dacă la aceste condiții specifice se asociază și impactul modificărilor climatice globale, prin ridicarea nivelului marin, se accentuează problemele critice în interiorul deltelor în general, impunându-se adoptarea unor strategii de management adecvate.
      Delta Dunării este, în mare măsură, în afara acestor aspecte de vulnerabilitate, prin activitățile economice reduse, prin gradul ridicat de protecție, dar nu ferită de poluarea din amonte (Dunăre) și de eroziune costieră, ca urmare a tendinței de ridicare a nivelului marin. Delta, ca zonă terminală a fluviului Dunării, primește și tranzitează anual, prin cele trei brațe principale și complexele lacustre, un important volum de apă. Una din condițiile vitale ale unei zone umede, precum Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu varietatea de ecosisteme și biodiversitate reprezentativă, este asigurarea unei bune circulații a apei între brațele principale și complexele lacustre, pentru a da posibilitatea redresării în situații de risc a unor complexe lacustre și a preveni declinul ecologic al teritoriilor acoperite cu stuf, adăpost al unei bogate diversități biologice.
 
   În cadrul activităților de celebrare elevii au participat la ateliere de lucru, jocuri de rol, activităţi interactive, au prezentat spectacole de poezie muzică și dans.
   La finalul acţiunilor s-au acordat diplome de participare şcolilor prezente la acţiuni.
 
   De asemenea a fost promovat Concursul de fotografii din zonele umede, adresat elevilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 18 – 25 ani, organizat de către Secretariatul Convenției Ramsar şi în acest an, în perioada 2 februarie - 2 martie, pentru a ilustra astfel valorile naturale ale acestor ținuturi ce asigură mijloace de subzistență unui număr însemnat de oameni din populația planetei. 

  Despre concurs puteți afla mai multe detalii la:
 
Informații suplimentare: http://www.worldwetlandsday.org/

>>> Comunicat de presă

>>> Galerie foto

publicat: 6 februarie 2017

_______________________________


Mesajul Guvernatorului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - 2 februarie 2017 - Ziua Mondială a Zonelor Umede "Zone umede pentru reducerea riscului de dezastre"

Vizionarii care au reuşit să adune reprezentanţii a 18 state în orăşelul Ramsar, din Iran, la sfârşitul unui ianuarie geros din 1971, au toate motivele să fie mândri de ceea ce au realizat atunci. La acea reuniune din 2 februarie a fost încheiată Convenţia asupra zonelor umede. Astăzi, 46 de ani mai târziu, acest tratat reprezintă un instrument eficient folosit de 169 de Părţi contractante pentru a garanta conservarea şi utilizarea raţională 2250 de zone umede de pe întreaga planetă. România este parte la Convenţia Ramsar prin Legea nr. 5/1991 pentru ratificarea Convenției asupra zonelor umede de importanță internațională. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este primul sit înscris de România pe lista Ramsar, astăzi ajungându-se la 19 situri desemnate ca zone umede de importanță internațională.

>>>  Mesajul Guvernatorului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

publicat: 01-02-2017

______________________________


Marea Neagră sărbătorită de copiii din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării


În fiecare an, data de 31 octombrie marchează aniversarea Zilei Internaţionale a Mării Negre - cea mai izolată mare faţă de oceanul planetar. La această dată, în anul 1996, miniştrii mediului din cele şase ţări riverane - Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina- au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre. Acesta conţine un set cuprinzător de strategii şi măsuri pentru protecţia şi reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile mări ale lumii. Planul reprezintă practic instrumentul prin care ţările riverane luptă pentru a proteja Marea Neagră împotriva poluării. 
În acest an în care s-au aniversat 20 de ani de la data semnării Planului de acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Asociaţia “Euro Tulcea” au marcat acest eveniment împreună cu elevii şi cadrele didactice de la şcolile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: Sf. Gheorghe, Sulina, Crişan, Chilia Veche. 
Astfel, începând cu data de 28 octombrie au avut loc o serie de activități cultural-educative, atât în cadrul centrelor de informare ale ARBDD cât şi la şcolile din rezervaţie, avându-se în vedere şi faptul că elevii din clasele primare beneficiază de o mini-vacanţă.
La Centrul de Vizitare Sulina au luat parte la activitatea de celebrare un număr de 45 de elevi şi cadre didactice de la Liceul Jean Bart Sulina, iar la Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică din Sfântu Gheorghe, 50 de elevi şi profesori de la Şcoala Gimnazială din localitate au celebrat Ziua Mării Negre. În cadrul programului de activităţi au avut loc prezentări ale evenimentului de mediu şi importanţa respectării prevederilor Convenției pentru Protecția Mării Negre, expoziții de desene având ca temă Marea Neagră, concursuri, jocuri de perspicacitate, ateliere de lucru în care s-au creat diverse figurine specifice mării. Voluntarii Asociaţiei “EUROTULCEA” au prezentat copiilor legende precum şi misterele încă nedezlegate ale Mării Negre, iar elevii participanţi au oferit momente artistice, interpretând cântece dedicate mării. 
La activităţi similare au participat 50 de elevi de la şcolile din localităţile Crişan şi Chilia Veche unde s-au desfăşurat activităţi de marcare a aniversării Zilei Internaţionale a Mării Negre, prin implicarea responsabililor centrelor de informare ale ARBDD din fiecare localitate şi a cadrelor didactice.  
Prin evenimentele organizate, câteva devenite tradiționale, se urmărește cunoaşterea biodiversităţii şi importanţei mediului marin pentru om, conștientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și de coastă, pentru a împiedica poluarea acestora fiind evident că există un risc serios de pierdere a unor habitate valoroase și a unor peisaje și, în cele din urmă, a biodiversității și productivității ecosistemului Mării Negre. 
Marea Neagră poate fi salvată doar dacă cele şase ţări riverane semnatare  ale Planului Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre îşi vor uni eforturile pentru acest scop comun. Astfel, se impune ca autorităţile, organizaţiile neguvernamentale, sectorul economic şi cetăţenii să-şi asume o parte din responsabilitatea faţă de protecţia mediului marin şi costier, prin schimbarea atitudinii şi înţelegerea necesităţii unor acţiuni privind dezvoltarea durabilă a Mării Negre.
 
>>> Comunicat de presă

>>> Galerie foto

publicat: 2 noiembrie 2016


___________________________________________


Informare de presă - 31 octombrie 2016 - Ziua Internaţională a Mării Negre A 20-a aniversare de la semnarea Planului Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării

 În fiecare an, data de 31 octombrie marchează aniversarea Zilei Internaţionale a Mării Negre - cea mai izolată mare faţă de oceanul planetar. La această dată, în anul 1996, miniştrii mediului din cele şase ţări riverane - Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina- au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre. Acesta conţine un set cuprinzător de strategii şi măsuri pentru protecţia şi reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile mări ale lumii. Planul reprezintă practic instrumentul prin care ţările riverane luptă pentru a proteja Marea Neagră împotriva poluării. Planul a fost revizuit de către cei şase miniştri în data de 17 aprilie 2009, la Sofia, Bulgaria.
 
În luna aprilie 1992, reprezentanţii României, Bulgariei, Georgiei, Federaţiei Ruse, Turciei şi Ucrainei au semnat la Bucureşti, după şase ani de negocieri, Convenţia pentru Protecţia Mării Negre împotriva Poluării ce a fost ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 98/1992 (Convenţia este cunoscută ca şi Convenţia de la Bucureşti). Principalele obiective ale acestei Convenţii se referă la reducerea poluării din surse de pe uscat şi de pe mare, protecţia şi conservarea biodiversităţii marine şi a peisajului, promovarea managementului integrat al zonei costiere şi cooperarea în cazul poluărilor accidentale cu impact tranfrontier.     
 
Comisia Mării Negre este o organizație interguvernamentală responsabilă cu punerea în aplicare a Convenției privind protecția împotriva poluării Mării Negre, care stabilește cadrul juridic pentru cooperarea regională și eforturile necesare pentru a reduce poluarea și a crește gradul de protecție a mediului marin. Părțile la prezenta convenție, Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina, toate sunt reprezentate în cadrul Comisiei. Secretariatul Permanent al Comisiei Mării Negre se află în interiorul complexului Palatul Dolmabahce din Istanbul, Turcia.
În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei Mării Negre care a avut loc la Istanbul în 12-13 octombrie 2016, România a preluat de la Georgia, pentru un an (2016/2017), preşedinţia acestei comisii. Preşedinţia va fi asigurată de către doamna Simona Olimpia Negru, Secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
 
În acest an în care se aniversează 20 de ani de la data semnării Planului de acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Asociaţia “EUROTULCEA” vor marca acest eveniment împreună cu elevi şi cadre didactice de la şcolile şi liceele din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: Sf. Gheorghe, Crişan, Sulina, Chilia Veche. Acţiunile vor cuprinde prezentarea semnificaţiei evenimentului de mediu şi a caracteristicilor Mării Negre, prezentarea pe scurt a proiectelor ARBDD legate de Marea Neagră, atelier de lucru cu activităţi interactive. Cunoştinţele acumulate vor fi evaluate prin chestionare, fişe de recunoaştere specii şi fişe de feed-back. 
 
Informaţii suplimentare:
În luna octombrie 1996, în cadrul Comisiei pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării, s-a convenit implementarea Planului Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării. Documentul a fost conceput în spiritul Declaraţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare şi a Agendei 21. 
Acesta conţine un set cuprinzător de strategii şi măsuri pentru protecţia şi reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile mări ale lumii, şi reprezintă:
- Promisiunea unui viitor mai bun pentru aproximativ 16 de milioane de oameni din cele şase ţări care trăiesc pe malul mării.
- Angajamentul guvernelor regionale pentru o acțiune serioasă pentru a face o diferență reală la reabilitarea și recuperarea mării.
- Un plan dedicat vieții multor oameni care își dedică timpul și energia pentru ajuta la protejarea mediului marin.
 
Începând cu anul 1996, data semnării Planului de acţiune este celebrată anual simultan în cele şase ţări riverane Mării Negre şi reprezintă o activitate regională destinată sensibilizării opiniei publice cu privire la necesitatea unei cooperări regionale pentru protecția Mării Negre şi evidentierii importanţei dezvoltării economice a regiunilor sale. Milioane de oameni trăiesc în apropiere de Marea Neagră și este important să se găsească soluții comune, în scopul de a proteja patrimoniul lor unic.

>>> informare de presă

publicat 28 octombrie 2016

___________________________________________
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării la aniversarea de 26 de ani


 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a marcat aniversarea a 26 de ani de la înființare și declararea rezervaţiei biosferei, în perioada 1-4 septembrie, prin diverse acţiuni de conştientizare şi educaţie ecologică.
 
Chiar în data de 1 septembrie, ARBDD a primit cu bucurie revenirea și lansarea unui juvenil de vultur codalb (Haliaeetus albicilla). Puiul de vultur codalb a fost găsit la finele lunii mai în zona Amenajării piscicole Dunavăț II, din perimetrul RBDD de către inspectorul ecolog Iacovici Marcel. A fost solicitat sprijinul medicului veterinar Dr. Dobre Andra, din Murighiol, care a evaluat starea de sănătate a vulturului și a constatat că acesta avea o aripă fracturată, starea de slăbiciune evidentă punându-i în pericol viața în sălbăticie. I-au fost acordate îngrijiri, au fost administrate vitamine injectabile și vaccin. A fost hrănit, stabilizată starea de sănătate și ținut sub supraveghere de către medicul veterinar și familia inspectorului ecolog Iacovici până la jumătatea lunii iunie. Prin implicarea mai multor iubitori ai Deltei Dunării a fost solicitat sprijinul unui medic veterinar pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale la aripa ruptă, iar domnul doctor Levent Borka din Târgu Mureș este persoana care, iubitor de animale prin excelență, a acceptat să-l trateze chiar dacă speranțele de reluare a zborului păreau reduse. În data de 1 septembrie, coincidență sau nu, după două luni de tratament și recuperare a venit ziua pentru a se întoarce acasă și a-și relua zborul liber în Rezervație. ARBDD mulţumeşte medicilor veterinari Dr. Dobre Andra și Dr. Levent Borka pentru exemplul dat și implicarea necondiționată în salvarea faunei din acest miraculos ținut al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
 
De asemenea, tot în data de 1 septembrie, a fost organizată o multiconferinţă de marcare a Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării și începerea anului școlar 2016-2017, desfășurată în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, la care au participat 50 de elevi şi cadre didactice ai şcolilor din municipiul şi judeţul Tulcea.
Acţiunea s-a desfăşurat la Şcoala Alexandru Ciucurencu din Tulcea în sistem de teleconferinţă, prin intermediul căruia s-a intrat în legătură directă prin echipamentele de teleprezență cu elevii și cadrele didactice din Centrele Suport pentru Educație Permanentă (CSEP-uri), respectiv cu Colegiul „Brad Segal” Tulcea, Liceul Tehnologic „Vasile Bacalu” Mahmudia, Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea şi Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița.
Programul acţiunii a cuprins: prezentarea semnificaţiei zilei de 1 septembrie, din mai multe perspective - spiritual, educațional și a mediului, prezentarea funcţiilor şi valorilor Rezervației Biosferei Delta Dunării, prezentarea rezultatelor Simpozionului De la biodiversitate la multiculturalitate, desfășurat la Sulina cu finanţare de la Consiliul Judeţean Tulcea. Acţiunea s-a înscris în calendarul de activităţi al Programului educațional ,,Voluntar pentru Delta Dunării” adresat elevilor şcolilor şi liceelor din municipiul Tulcea, din localităţile limitrofe precum şi celor din perimetrul RBDD, care este derulat de către ARBDD pe parcursul anului 2016 în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea.
 
Si, respectând motto-ul instituţiei « Ocroteşte natura şi păstrează tradiţiile », ARBDD a fost alături de comunitatea locală în evenimentele organizate în perimetrul RBDD, precum:  Festivalul Borşului de peşte de la Crişan  şi Serbarea Borșului Pescăresc de la Jurilovca. 
În data de 2 septembrie, în debutul Festivalului Borşului de peşte de la Crişan, ediţia a IV- a, în colaborare cu Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Filiala Tulcea, s-a organizat o acțiune de conştientizare şi educaţie ecologică, în cadrul căreia s-a desfăşurat un concurs pentru copii cu tematică ecologică şi gastronomică, ateliere de creaţie, jocuri, etc. 
Programul acţiunii a cuprins: prezentarea semnificaţiei zilei de 1 septembrie - Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării, organizarea unui atelier de lucru, în care copiii au realizat figurine ce reprezentau specii din Delta Dunării (pești, ţestoase de apă, etc.), prezentarea de rețete culinare tradiţionale având ca ingredient principal peștele, culese de către copiii mai mari, iar cei mici au identificat mai multe specii reprezentate pe masca libelulă, realizată de către Secretariatul Ramsar, au colorat și au decupat, însușindu-și astfel prin culoare și joc specii ce se regăsesc și în Delta Dunării, sit înscris acum 25 de ani pe lista Convenţiei Ramsar. La acțiunea de la Crişan au participat un număr de 30 de copii din localităţi situate în perimetrul Rezervației, din Tulcea și București, care deși sunt încă în vacanță, au participat cu entuziasm şi energia specifică copilăriei. La finalul acțiunii organizatorii au acordat diplome și au fost oferite cadouri tuturor copiilor participanți, constând din materiale promoţionale şi de prezentare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
 
Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539 / 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.  Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii.

>>> comunicat de presă

>>> galerie foto

publicat: 5 sept 2016__________________________________

1 Septembrie 2016- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării


Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.  Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii. 
Anul acesta, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va marca aniversarea a 26 de ani de la declararea rezervaţiei biosferei prin acţiuni de conştientizare şi educaţie ecologică în cadrul Festivalului Borşului de peşte de la Crişan, ediţia a IV- a, unde în colaborare cu Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Filiala Tulcea, se vor organiza (în data de 2 septembrie) concursuri pentru copii cu tematică ecologică şi  gastronomie, ateliere de creaţie, jocuri, etc.
Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.
 
Delta Dunării a fost desemnată Rezervaţie a Biosferei în anul 1990 de către Programul „Man and Biosphere” (MAB) al UNESCO şi tot în acelaşi an, prin Decretul nr. 187/1990, România acceptă Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la 16 noiembrie 1972, la Paris.
 
Anul 2016 marchează totodată şi împlinirea a 25 de ani de la înscrierea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe Lista Convenţiei Ramsar privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat pentru păsările acvatice precum şi pe Lista Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO, ca o recunoaştere a valorii de patrimoniu natural universal a  acestui teritoriu.
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este inclusă în reţeaua europeană de arii naturale protejate, fiind declarată în întregime sit Natura 2000, atât ca Sit de importanţă comunitară (SCI) cât şi ca Arie Specială de Protecţie Avifaunistică (SPA), datorită frumuseţii şi bogăţiei zonei şi varietăţii de biotopuri şi resurse, care o fac unică nu numai în Europa ci şi în cadrul ecosistemelor deltaice ale lumii. Toate acestea determină statutul special şi măsurile de protecţie aplicabile pe teritoriul RBDD care sunt întărite şi de prevederi legale în vigoare.
 
În  septembrie 2010, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a decis reînnoirea, pentru a doua oară şi pentru o durată de 10 ani, a distincţiei de spaţiu european protejat acordată în anul 2000. Diploma Europeană pentru Arii Protejate este una dintre cele mai prestigioase distincţii din Europa, atât datorită criteriilor ştiinţifice care trebuie respectate, cât şi mecanismului de monitorizare continuă a respectării acestora. Diploma a fost acordată Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 2000 şi reînnoită în anul 2005 şi 2010 deoarece, prin zonele sale umede care adăpostesc o floră şi o faună extrem de diversă, ea are o valoare biologică, peisagistică şi culturală deosebită pentru Europa. 
Anul 2016 este unul deosebit de important pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, recent fiind aprobat Acordul de Parteneriat 2014-2020 semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, la nivel național urmând a fi implementată Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării ce beneficiază de o alocare estimativă de 1,1 miliarde euro. Aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă reprezintă o etapă importantă în procesul de implementare a Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării.
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sprijinul Băncii Mondiale și în cooperare cu instituții publice locale și centrale, având definită Viziunea pentru Delta Dunării (zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării): O „deltă vie” (o zonă unde oamenii trăiesc și muncesc), cu echilibru între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și sănătoasă – bazată, în principal, pe natură și turism cultural; cu un proces de planificare bazată pe incluziune (localnici, autorități, mediu de afaceri).

>>> informare de presă


publicat: 31 august 2016

__________________________________


Copiii tulceni au fost activi de Ziua Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) a dedicat perioada 22 – 30 iunie 2016 marcării Zilei Dunării, sub îndemnul “Fii activ!”,  prin acţiuni de celebrare organizate împreună cu Asociația Euro Tulcea şi școlile din municipiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea. 
 
Programul acțiunilor a debutat în data de 22 iunie 2016, pe faleza Dunării din Tulcea, unde un grup de 40 de copii au distribuit fluturaşi prezentând evenimentul de mediu Ziua Dunării, au intervievat trecătorii pentru completarea a 40 de chestionare cu întrebări despre fluviul şi importanţa acestuia, au confecţionat un banner cu mesaje și imagini stilizate. 
 
În cadrul Centrelor de Informare şi Educaţie ecologică ale ARBDD, aproape 50 de copii au vizionat filme având în rol principal ,,Dunărea,, și Delta sa, tradiții și obiceiuri de-a lungul fluviului, descoperirea de rețete gastronomice din țările riverane Dunării, expoziții de desene realizate de către copii etc. 
 
În data de 28 iunie, la Palatul Copiilor din Tulcea a avut loc o acţiune de marcare a evenimentului aniversar dedicat Fluviului Dunărea, la care au participat 170 de elevi şi cadre didactice din şcolile municipiului Tulcea. În deschiderea evenimentului au rostit alocuţiuni reprezentaţii Administrației Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”, Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, Asociației Euro Tulcea, Fundaţiei VIER PFOTEN, precum şi ai Centrului de Consultanţă Ecologică din Galaţi. Un voluntar al Asociației Euro Tulcea a citit un mesaj îndemnând tinerii să fie activi pentru protejarea şi promovarea valorilor Dunării.
Pe parcursul desfăşurării evenimentului au fost susţinute prezentări şi filme despre fluviul Dunărea şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, realizate de către ARBDD, filme de prezentare a acţiunilor Fundaţiei VIER PFOTEN ce au ca scop salvarea cailor sălbăticiţi din Delta Dunării, o retrospectivă a Concursului internaţional “Un artist al Dunării” 2004 – 2016, realizată de către  Centrul de Consultanţă Ecologică din Galaţi. 
De asemenea în holul Palatului Copiilor din Tulcea a fost amenajată o expoziţie în care au fost prezentate mici “opere de artă” inspirate de Dunăre și afluenții săi, create de copii în cadrul acestui concurs, care are scopul să contribuie la educația ecologică a copiilor prin implicarea lor într-un mod creativ în descoperirea frumuseților naturii. 
 
În data de 29 iunie, Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea (SGA) au organizat o activitate practică la care au participat 55 de elevi, cadre didactice şi părinţi. 
Astfel, elevii îndrumaţi de reprezentanţii ARBDD au determinat calitatea apei Dunării pe nava laborator din dotare. Cu această ocazie a fost prezentată elevilor de gimnaziu şi liceu principala activitate a laboratorului de Ecotoxicologie ARBDD, aceea de a monitoriza lunar starea factorilor de mediu, conform unui Program de Monitorizare, având un control permanent asupra parametrilor fizico-chimici analizaţi, prin comparare cu standardele în vigoare, astfel ca în cazul depăşirilor să se poată adopta măsuri de protecţie şi conservare a mediului. 
Scopul acestei activităţi a fost acela de a înţelege rolul pe care îl joacă fiecare indicator de calitate al apei şi încadrarea în clasele de calitate corespunzătoare prin compararea rezultatului obţinut cu Normativul în vigoare. În cadrul aplicaţiei practice s-au analizat 5 parametri din 5 secţiuni diferite, incluzând  braţele Dunării, canalele şi lacurile de pe teritoriul Rezervaţiei. Pentru aceasta, elevii au fost împărţiţi pe grupe şi au lucrat diferenţiat în funcţie de cerinţele de pe fişele de lucru. Elevii au fost determinaţi, s-au implicat şi şi-au atins obiectivele stabilite la începutul acţiunii.
Ca o concluzie generală, apa Dunării se încadrează în clasa II de calitate, conform Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calitaţii apelor de suprafaţă, ordinul 161/2006. 
Reprezentanţii SGA au analizat probe de fitoplancton şi fitobentos din Dunăre şi lacurile RBDD şi au prezentat importanţa acestora în lanţul trofic al ecosistemelor acvatice. 
Simultan, pe pontonul ARBDD s-au desfășurat ateliere tehnico-creative, desene, origami etc., la care au participat laolaltă elevi din ciclul primar şi gimnazial, profesori şi părinţi.  Creaţiile copiilor au fost expuse la finalul acţiunii într-o miniexpoziţie. 
 
Programul de celebrare a acestui eveniment de mediu s-a încheiat în data de 30 iunie 2016 cu organizarea la Tulcea, de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, a unei multiconferinţe la care au  participat 100 de elevi şi cadre didactice ai şcolilor din municipiul şi judeţul Tulcea.
Acţiunea s-a desfăşurat la Şcoala Alexandru Ciucurencu din Tulcea în sistem de teleconferinţă, prin intermediul căruia s-a intrat în legătură directă prin echipamentele de teleprezență cu elevii și cadrele didactice din Centrele Suport pentru Educație Permanentă (CSEP-uri), respectiv cu Colegiul „Brad Segal” Tulcea, Liceul Tehnologic „Vasile Bacalu” Mahmudia, Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea şi Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița.
Programul acţiunii a cuprins activităţi diverse: prezentarea semnificaţiei evenimentului, a funcţiilor şi valorilor Fluviului Dunărea, printr-o abordare interdisciplinară, interactivă – întrebări şi răspunsuri, curiozităţi, reţete tradiţionale dunărene, spectacol de cântece, dans şi poezie. 
Acţiunea s-a înscris în calendarul de activităţi al Programului educațional ,,Voluntar pentru Delta Dunării” adresat elevilor şcolilor şi liceelor din municipiul Tulcea, din localităţile limitrofe precum şi celor din perimetrul RBDD, care va fi derulat de către ARBDD pe parcursul anului 2016 în parteneriat cu Asociaţia Euro Tulcea.
 
„Ziua Dunării” reprezintă pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi partenerii săi un prilej de a atrage atenţia opiniei publice şi în special a tinerei generaţii asupra necesităţii protejării apelor din bazinul Dunării şi de a evidenţia îndatoririle şi responsabilităţile noastre, ale tuturor celor implicaţi în protejarea şi valorificarea resurselor fluviului Dunărea şi de a solicita implicarea publicului larg, pentru îndeplinirea acestor obiective.
 
>>> comunicat de presă

>>> galerie fotoINFORMARE DE PRESĂ: FII ACTIV DE ZIUA DUNĂRII!


În data de 29 iunie este aniversată Ziua Internațională a Dunării, ce  a fost sărbătorită pentru prima dată de ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) în anul 2004 pentru a marca împlinirea a 10 ani de la semnarea Convenției privind Protecția Fluviului Dunărea. Prin efortul comun al diferitelor organizații, sărbătorirea Zilei Dunării în întreg bazinul Dunării a devenit un eveniment anual, un omagiu adus fluviului și râurilor care se varsă în el. 

Astfel, 14 țări din bazinul Dunării sărbătoresc împreună unul dintre cele mai mari sisteme fluviale ale Europei, Dunărea, natura și oamenii ce trăiesc în cuprinsul ei. Ziua Dunării 2016 este o celebrare a unor ape mai curate, râuri mai sigure. Festivaluri pe malul apelor, întâlniri publice și evenimente educativ- distractive, vor aduce un omagiu fluviului și afluenților săi, popoarelor de pe malurile sale și progreselor realizate. Ziua Dunării întărește "solidaritatea Dunării", subliniind faptul că, în ciuda diferențelor culturale și de istorie, avem o dorință și responsabilitate comună de a proteja resursele noastre prețioase.
 
Reafirmând importanţa evenimentului, Administrația Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) împreună cu Asociația Euro Tulcea şi școlile din municipiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Secţia de Gospodărire a Apelor Tulcea vor organiza acțiuni dedicate fluviului Dunărea. Programul acțiunilor va debuta în data de 22 iunie, pe faleză, cu distribuirea de fluturaşi prezentând evenimentul de mediu Ziua Dunării, distribuirea și completarea de chestionare precum și realizarea unui banner cu mesaje și figurine realizate prin tehnica origami. Vor urma vizionări de filme având în rol principal ,,Dunărea,, și Delta sa, tradiții și obiceiuri de-a lungul fluviului, descoperirea de rețete gastronomice din țările riverane Dunării, expoziții de desene realizate de către copii etc. În data de 29 iunie, ARBDD împreună cu elevii vor determina calitatea apei Dunării pe nava laborator din dotare, iar pe pontonul ARBDD se vor desfășura ateliere tehnico-creative, desene, etc. .
 
Informații suplimentare
 
Ziua Dunării este sărbătorită pe 29 iunie, pe tot cuprinsul bazinului fluviului Dunărea de-a lungul afluenților mari și mici. Se celebrează rolul vital al Dunării și afluenților săi în viața oamenilor prin: furnizarea de apă, resurse alimentare, energie, mijloace de existență și recreere. Ziua Dunării sărbătorește oamenii din regiune și viața sălbatică ce își găsește refugiul pe cuprinsul ei.
Ziua Internațională a Dunării este un eveniment aniversar la care sunt încurajate să participe organizații și instituții de la fiecare nivel al societății: grădinițe, licee, biserici, ONG-uri, instituții științifice și autorități naționale sau locale. Prin gama variată de activități, cum ar fi jocuri acvatice, excursii, mese rotunde, ateliere de lucru, activități de educație și sensibilizare publică, întreaga societate ar trebui să câștige o legătură emoțională mai puternică și mai plină de respect cu bazinul Dunării și unica sa biodiversitate. Implicarea unor artiști și personalități bine cunoscute care s-au angajat să acționeze pentru bazinul Dunării, prin exemplul personal, ar putea inspira publicul să acționeze pentru Dunăre în viața lor de zi cu zi. 
Dar, cum poate ajuta Ziua Dunării, fluviul ? 
• Evidențiază de ce este importantă grija pentru apele Dunării.                    
• Sărbătorește succesele și arată ce se poate realiza.
• Privește spre viitor și provocările pe care acesta le va aduce.
• Mobilizează oamenii să ia măsuri în favoarea Dunării.
 
Convenția pentru Protecția Fluviului Dunărea
Convenția privind Protecția Fluviului Dunărea constituie instrumentul juridic general pentru cooperarea privind managementul transfrontalier al apelor bazinului Dunării. Convenția a fost semnată la 29 iunie 1994, la Sofia, Bulgaria, de unsprezece dintre statele riverane Dunării – Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Moldova, România, Slovacia, Slovenia și Ucraina - și Comunitatea Europeană, și a intrat pe deplin în vigoare în octombrie 1998, când a fost ratificată de al nouălea semnatar.
Obiectivul principal al Convenției privind Protecția Fluviului Dunărea (DRPC) este acela de a se asigura că apele de suprafață și apele subterane din bazinul Dunării sunt gestionate și utilizate în mod durabil și echitabil.
 
Despre ICPDR
Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) lucrează pentru a asigura utilizarea echitabilă și durabilă a apelor și a resurselor de apă dulce din bazinul fluviului Dunărea. Activitatea ICPDR se bazează pe Convenția privind Protecția Fluviului Dunărea, instrumentul legal major pentru cooperarea și gestionarea apelor transfrontaliere în bazinul Dunării. 
În anul 2000, părțile contractante au desemnat ICPDR ca platformă pentru implementarea tuturor aspectelor transfrontaliere ale Directivei Cadru privind Apa a UE. In 2007, ICPDR a asumat și responsabilitatea pentru coordonarea implementării Directivei UE privind Inundațiile din Bazinul Dunării.
Informații culese,  traduse și adaptate de ARBDD, sursa http://www.icpdr.org /


>>> Informare de presă

publicat: 22 iunie 2016


"Gustul naturii" adus la Tulcea de Ziua Internaţională a Biodiversității şi Ziua Europeană a Parcurilor 


Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) dedică perioada 22 – 27 mai 2016 marcării evenimentelor de mediu: Ziua Europeană a Parcurilor cu tema "Gustul Naturii" și Ziua Internațională a Biodiversității cu tema ,,Abordarea integrată a biodiversității; Susținerea oamenilor și a mijloacelor lor de trai” prin organizarea de acţiuni de celebrare atât în perimetrul RBDD cât și în municipiul Tulcea.
Debutul acestei perioade a fost realizat prin organizarea la Tulcea, în Parcul Personalităților, duminică 22 mai, a unei activități dedicate Zilei internaționale a diversității biologice, în parteneriat cu Asociația EURO Tulcea și elevii și cadrele didactice de la școlile din oraș. Echipe formate din elevi având alături şi părinţii, au colaborat, căutând şi recunoscând speciile de păsări şi copaci din parc, completând fişe de observaţii, verificându-şi cunoştinţele dobândite în şcoală pentru a descoperi şi înţelege diversitatea ce ne înconjoară. În deschiderea acţiunii a fost abordată prima temă a programului educațional ,,Voluntar pentru Delta Dunării”: ,,Inițierea în voluntariat”, activitate ce a fost demarată în mai multe școli din municipiu și perimetrul RBDD. A fost o sărbătoare în aer liber în care copiii alături de părinți și cadre didactice au cercetat natura şi s-au bucurat de frumuseţile ei. 
În data de 24 mai, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA au organizat la Tulcea, la Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dunării, un eveniment la care au participat reprezentanții autorităţilor centrale şi locale, organizaţii de mediu şi organizaţii neguvernamentale, mass-media şi reprezentanți din  23 de arii protejate, parcuri naţionale şi naturale din țară. 
În cadrul evenimentului au susţinut alocuțiuni, pe tema semnificaţiei şi importanţei Zilei Europene a Parcurilor, domnul Acad. Dan MUNTEANU – Preşedinte, Comisia Monumentelor Naturii - Academia Română; domnul Marius VLAICU – Consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; domnul Marin BĂDIȚĂ- Prefectul judeţului Tulcea; domnul Dragoş MIHAI – Şef Serviciul Arii Protejate, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi domnul Grigore BABOIANU - Guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Programul a inclus şi amenajarea unei expoziţii de postere şi fotografii ale ariilor protejate participante şi dezbateri pe tematica celor două evenimente de mediu.
Astfel,  domnul  Viorel ROŞCA, director al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului  a abordat tema „Agricultura ecologică, mijloc durabil de conservare a biodiversităţii din ariile protejate”cu exemple din activitatea și implicarea parcului.
Domnul Alin MOŞ, directorul Administraţiei Parcului Natural Apuseni  a susţinut o prezentare cu tema “Parteneriat pentru managementul resurselor naturale în Parcul Natural Apuseni”. 
De asemenea, Domnii Ivan PATZAICHIN şi Teodor FROLU, de la Asociaţia „Ivan Patzaichin– Mila 23”, promotori ai proiectelor de dezvoltare durabilă de interes local şi regional, au prezentat - "Lotca şi peisajul cultural Delta Dunării - proiecte ce valorifică patrimoniul natural şi antropic din Delta Dunării, recuperând într-un mod inedit elemente de tradiție și cultură locală.
Evenimentul s-a încheiat prin vizitarea expoziției de postere, precum şi cu o degustare de produse tradiţionale reprezentative din parcurile naţionale şi naturale participante.
 
Tot în data de 24 mai 2016, ,,Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23" a dat "Gust Naturii".  Printr-o acțiune iniţiată de ARBDD şi Asociația Euro Tulcea, elevii clasei a IV-a E de la Școala ,,Alexandru Ciucurencu" Tulcea au fost în vizită la Centrul de Ecoturism Rowmania pentru a sta de vorbă cu multiplul campion olimpic, Ivan PATZAICHIN, și a înțelege legătura dintre o natură sănătoasă și un corp sănătos, despre visuri, idealuri și tot efortul care duce spre succes. 
Pe parcursul întâlnirii cu multiplul nostru campion, copiii i-au adresat întrebări despre copilăria sa, debutul în sporturile cu vâsle, primele concursuri câştigate, etc. 
Cu ocazia acestei întâlniri, copiii au avut prilejul să guste din delicioasele produse tradiţionale specifice Deltei Dunării şi au dobândit motivaţia de a atinge niveluri înalte de performanţă, indiferent de domeniile pe care le vor alege pe viitor şi, în acelaşi timp, de a-şi păstra modestia, niciodată uitându-şi rădăcinile, Ivan PATZAICHIN reprezentând modelul perfect de urmat.
La finalul acţiunii, Domnul Ivan PATZAICHIN a primit un poster realizat de către copii şi Domnul Grigore BABOIANU - Guvernator ARBDD i-a înmânat diploma pentru activitatea, proiectele şi iniţiativele derulate prin ,,Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23". 
Acţiuni de celebrare a celor două evenimente de mediu se vor organiza de către ARBDD,  prin centrele de informare din teritoriul RBDD, în perioada 22 – 27 mai 2016.    
>>> galerie foto

publicat: 26 mai 2016Ziua Mondială a Apei – Apa și locurile de muncă

   În fiecare an, pe 22 martie, ţările îşi reunesc eforturile pentru a aminti oamenilor din lumea întreagă importanţa şi ponderea pe care o are apa în viaţa fiecăruia. În 1992, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED) care a avut loc la Rio, în Brazilia, a recomandat desemnarea unei zile internaţionale pentru a celebra apa. Tema aleasă în acest an de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite  pentru Ziua Mondială a Apei este: „Apa şi locurile de muncă”.
 
   Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) împreună cu Asociația Euro Tulcea, S.C. Aquaserv S.A., unităţile de învăţământ din municipiul Tulcea au pregătit o acţiune dedicată Zilei Mondiale a Apei ce se  va derula în data de 22 martie, ora 10.00 la Casa Avramide a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea. 
Programul va cuprinde activităţi diverse precum: prezentarea însemnătăţii evenimentului, jocuri tematice interactive, vizionări de filme, poezii şi cântece, expoziţii de  desene / postere. 
 
   Informații suplimentare
 
   Astăzi, aproape jumătate din muncitorii din lume - 1,5 miliarde de oameni – lucrează în sectoarele legate de apă. Aproape toate locurile de muncă depind de apă, precum și cele care asigură livrarea acesteia în condiții de siguranță. Cu toate acestea, milioanele de oameni care lucrează în domeniul apei de prea multe ori nu beneficiază sau nu sunt protejaţi de drepturile fundamentale ale muncii. Tema pentru Ziua Mondială a Apei în 2016 - Apa și locurile de muncă - se concentrează pe modul în care cantitatea suficientă și calitatea apei poate schimba viețile și mijloacele de trai ale celor ce lucrează - și chiar transformarea societăților și economiilor lumii.
Departamentul Apă din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) coordonează lucrările privind apa și canalizarea pentru o lume mai bună. Prin intermediul Departamentul Apă din cadrul ONU şi partenerii internaționali lucrează împreună pentru a plasa apa și canalizarea ca probleme de mare importanţă pentru secolul 21.
 
   În 25 septembrie 2015, şefii de stat din întreaga lume s-au adunat la New York să adopte Agenda 2030 care include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD): un ,,plan de acţiune pentru oameni, planetă şi prosperitate"  și 169 de obiective aferente, care mobilizează toate țările și părțile interesate în direcția realizării acestor obiective și de a “transforma lumea noastră”.
 
Ce reprezintă Agenda 2030
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care a fost adoptată cu acest prilej de către Organizația Națiunilor Unite, stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) adoptate în 2000. 
Agenda 2030 include, de asemenea, Agenda de acțiune de la Addis Abeba a ONU, adoptată în luna iulie, care stabilește diferitele mijloace necesare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv resursele interne, finanțarea privată și asistența oficială pentru dezvoltare (AOD). Uniunea Europeană (UE) s-a situat de la bun început pe o poziție de lider în privința contribuției la acest proces. Acum, UE se angajează să ducă mai departe această agendă, atât la nivelul Uniunii (de ex. prin viitoarele inițiative UE precum, între altele, strategia privind economia circulară, concepută pentru a aborda modele mai durabile de producție și consum), cât și prin politicile sale externe, prin susținerea eforturilor de punere în aplicare din alte țări, în special cele cu nevoile cele mai stringente. 
 
 
________________________________________________


Informare de Presă: Earth Hour - Ora Pământului sărbătorită de tulceni 

 Ca în fiecare an, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) s-a alăturat celui mai mare eveniment de mediu din istorie - Earth Hour (Ora Pământului), un eveniment global de conştientizare privind pericolele schimbărilor climatice.
 
Împre