X
Facebook Twitter YouTube

Suport educaţional


CARTEA DELTEI DUNĂRII - 2015

    Acest ghid se adresează tuturor celor care iubesc Delta Dunării şi, mai ales, vor să abordeze problemele de mediu şi dezvoltare durabilă nonformal, fără stres de catalog şi note, dar cu mult drag pentru natură în general şi pentru Delta Dunării, în special.
    Este un opţional interdisciplinar care vizează educaţia ecologică a elevilor din şcolile tulcene, dar în egală măsură şi pe cea a elevilor din întreaga ţară, care vor să cunoască mai multe lucruri despre acest paradis al nostru care este Delta Dunării.


>>> Cartea Deltei Dunării

publicat: 16 februarie 2016
 

___________________________________________________


Suport educaţional
BeNatur - o mai bună gestionare și implementare a siturilor Natura 2000

Malurile râurilor şi lacurilor, precum şi fundul corpurilor acvatice sunt habitate importante care găzduiesc numeroase animale și plante. Ele oferă loc pentru reproducere, adăpost și hrană pentru animalele care trăiesc, se hrănesc sau se reproduc în sau lângă apă. Malurile și țărmurile pot fi constituite din straturi de noroi, nisip, pietricele sau bolovani. Stufărişul, ierburile şi arborii riverani le stabilizează împotriva forței apei. (....)FAUNA ŞI FLORA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Volumul 2 – Plante şi peşti

Cartea „Fauna şi flora din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Volumul 2 – Plante şi peşti” este realizată de Ministerul mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în cadrul activităţilor de conştientizare a copiilor privind importanţa cunoaşterii şi protejării ecosistemelor din Delta Dunării şi este parte a seriei de cărţi educaţionale pentru copii „Enciclopedia copiilor”.


Ghid ecologie 2009 
GHID PRACTIC DE EDUCAŢIE PENTRU MEDIU (II)

Ghidul reprezintă rezultatul experienţei acumulate de un grup de cadre didactice, din R.B.D.D. şi zonele limitrofe, care în perioada 1999 - 2009 au derulat proiecte şi activităţi în domeniul educaţiei pentru mediu.
Scopul propus pentru acest document este de a fructifica experienţa acumulată în cei 10 ani de activitate prin realizarea unui material metodic cu acţiuni dedicate celebrării evenimentelor de mediu care să vină în ajutorul cadrelor didactice din domeniul educaţiei ecologice.


GHID PRACTIC PENTRU EDUCAŢIA DE MEDIU
Ghidul reuneşte procedeele metodologice şi activităţile practice folosite de un grup de profesori şi învăţători care au implementat cu succes în anul şcolar 1999 - 2000 câteva proiecte pilot lansate la sfârşitul primei etape a unui curs de instruire organizat de ARBDD în colaborare cu BirdLife International, finanţat de Banca Mondială, în cadrul Proiectului GEF - “Biodiversitatea Deltei Dunării”.
Ghidul propune tratarea educaţiei de mediu nu ca o disciplină şcolară tradiţională suplimentară ce trebuie să se alăture programei şcolare existente, ci pretinde interdisciplinaritate, adică o cooperare între disciplinele tradiţionale, indispensabilă înţelegerii complexităţii problemelor mediului înconjurător.
Ghidul se doreşte a fi o alternativă prin prezentarea unor metode şi activităţi practice de predare a educaţiei de mediu, atât în cadrul programei şcolare, cât şi a celei opţionale şi se adresează cadrelor didactice care şi-au propus predarea educaţiei de mediu ca disciplină opţională, dar şi celor care vor aborda problematica mediului înconjurător în predarea disciplinelor tradiţionale.GHID PRACTIC – EDUCAŢIA ECOLOGICĂ IN GRĂDINIŢĂ

Copilul, încă din cea mai fragedă vârstă, înainte de a veni la grădiniţă, întreabă şi manifestă o mare curiozitate. La aceste întrebări membrii familiei dau răspunsuri după nivelul de instruire şi experienţă.
Dar primele forme organizate de cunoaştere a mediului înconjurător aparţin grădiniţei. În acest context educatorilor le revine sarcina şi obligaţia de a-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze, să urmărească formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice a copiilor.
Grija faţă de formele de viaţă trebuie cultivată şi dezvoltată pentru a deveni mai târziu o formă a comportamentului uman civilizat.
Prezenţa şi miscarea copiilor în mediul înconjurător curat, ordonat şi cu permanentă grijă pentru buna lor relaţie cu ceea ce-i înconjoară fac cel mai înalt serviciu educaţiei ecologice.
Ghidul cuprinde activităţi practice, curiozităţi, ghicitori, scenete, materiale ce abordează teme cu privire la fenomenele ecologice, teme ce pot fi folosite în activităţile desfăşurate cu copiii preşcolari.