X

Conducerea / Colegiul executiv al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Conducerea / Colegiul executiv al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Conform prevederilor din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării”, modificată şi completată, conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.

Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului Ministerului Mediului.

Pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv, format din şefi ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. Membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a guvernatorului.

Colegiul executiv este condus de guvernator.

Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului, ale Consiliului ştiinţific şi ale Consiliului consultativ de administrare.

____________________________________

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului.
Prevederile Memorandumului de institure a RUTI vizează întreg ciclul de elaborare, adoptare și revizuire a politicilor publice și/sau actelor normative, stabilind parametrii de cunoaștere și construire a unui dialog/schimb de opinii între decidenți și grupuri specializate. 


GUVERNATOR   Cătălin ȚIBULEAC

Curriculum vitae
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU, EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Director Executiv  Ion MUNTEANU
DIRECŢIA MANAGEMENT ECOLOGIC
Director Executiv Viorica BÎSCĂ

Curriculum vitae  
DIRECȚIA ADMINISTRATIV - LOGISTIC
Director Executiv  

 
 

SERVICIU JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE
Şef serviciu

Radu VOICU

Curriculum vitae
 

SERVICIUL BUGET-FINANCIAR
Şef serviciu Raluca PAVEL
 
SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI AUTORIZARE
Şef serviciu  
 
SERVICIUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII
Şef serviciu  
 
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL TULCEA-CHILIA
Şef serviciu Marius BRIŢCAN
 
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL MURIGHIOL-SF.GHEORGHE
Şef serviciu Anton STAN
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL SULINA
Şef serviciu Bogdan BUCURLESCU
SERVICIUL COMISARIAT REGIONAL RAZIM - SINOE
Şef serviciu

Ion BUCUR

Curriculum vitae

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU NATURAL
Şef serviciu Mirela NIȚU
SERVICIUL RELAŢII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE
Şef serviciu

Liliana IVANCENCO

Curriculum vitae

BIROU INFORMARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
Şef birou

Alina CODREANU

Curriculum vitae

BIROU MONITORING, DISTRICTE, ZONE PROTEJATE
Şef birou

Emil MAHU

Curriculum vitae

BIROU MECANO - ENERGETIC
Şef birou