X
Facebook Twitter YouTube

Conducerea / Colegiul executiv al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Conducerea / Colegiul executiv al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Conform prevederilor din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării”, modificată şi completată, conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.

Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

Pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv, format din şefi ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. Membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a guvernatorului.

Colegiul executiv este condus de guvernator.

Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului, ale Consiliului ştiinţific şi ale Consiliului consultativ de administrare.


GUVERNATOR   Grigore BABOIANU
SERVICIU JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE
Şef serviciu  Radu Voicu
DIRECŢIA MANAGEMENT ECOLOGIC
Director Executiv ing. Viorica Bîscă
 
Serviciul Reglementare si Autorizare
Şef serviciu Gabriela Tornea
 
Serviciul Biodiversitate, Administrare Patrimoniu Natural
Şef serviciu Munteanu Ion
 
Biroul Monitoring, districte zone protejate
Şef birou Mahu Emil
 
Biroul Baze de date
Şef birou Căpriţă Camelia
 
Serviciul Educaţie Ecologică şi Relaţii Internaţionale
Şef serviciu Ivancenco Liliana
 
Biroul Informare şi educaţie ecologică
Şef birou Codreanu Alina
 
DIRECŢIA COMISARIATUL INTEGRAT DE CONTROL DELTA DUNĂRII
Director executiv Moscu Doru
Director executiv adjunct Briţcan Marius
SERVICIUL Comisariat Regional Tulcea-Chilia
Şef serviciu Bahaciu Neculai
Serviciul Comisariat Regional Sulina
Şef serviciu Geta Ivanov
Serviciul Comisariat Regional Murighiol-Sf.Gheorghe
Şef serviciu Stan Anton
Serviciul Comisariat Regional Maliuc-Crişan
Şef serviciu Acsentiev Nicu
Serviciul Comisariat Regional Razim-Sinoe
Şef serviciu Bucur Ion
DIRECŢIA ECONOMICA
Director executiv  Brumă Violeta
Serviciul Buget-Finanţe
Şef serviciu vacant
Biroul Logistic
Şef birou Iusuf Adinan
Biroul Achiziţii Publice
Şef birou Ene Emanuel Dumitru