X

Sistemul de monitoring în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Programul de Monitoring Integrat al rezervaţiilor biosferei are trei scopuri definite:
 • furnizarea de informaţii pentru comunitatea ştiinţifică, administraţie şi de nivel politic, rezultate din activitatea de cercetare în ştiinţele fizice, biologice şi sociale;
 • suport pentru schimburi sistematice de informaţii ştiinţifice;
 • suport pentru monitoringul integrat al rezervaţiilor biosferei, în mod special asupra schimbărilor globale, diversitatea biologică, managementul ecosistemelor, impact antropic şi dezvoltare durabilă.
Din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării se acumulează date şi informaţii rezultate din activitatea mai multor instituţii cu activitate de cercetare sau monitoring. Domeniile activităţii de monitorizare în Delta Dunării sunt complexe şi multiple, iar instituţiile implicate şi cu preocupări în domeniu sunt: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), GeoEcomar, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” (INCDM), Compania Naţională „Apele Române”, Administraţia Natională de Meteorologie (ANM), Institutele de Biologie şi de Geografie ale Academiei Române, Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), etc.
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării beneficiază de baza de date, utilizând aceste informaţii ca suport în luarea de decizii de administrare a patrimoniului natural din RBDD. În cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării activitatea de monitoring este organizată în conformitate cu obiectivele urmărite în cadrul Sistemului de Monitoring Integrat al Mediului din România şi cu obiectivele care se desprind din Programul de Management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Sistemul de monitoring al RBDD are drept scop identificarea şi cuantificarea variabilelor de stare ce caracterizează structura şi funcţiile ecosistemelor Deltei Dunării şi a factorilor de comandă care pun în pericol integritatea ecologică a acestora pentru a putea preveni efectele lor prin măsuri de management corespunzătoare.

Obiectivele sistemului de monitoring integrat sunt:
 • supravegherea evoluţiei capitalului natural;
 • conservarea diversităţii biologice în Delta Dunării, inclusiv a resurselor genetice;
 • asistarea deciziilor managementului socio-economic care să garanteze:
  • prevenirea deteriorării capitalului natural al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
  • prevenirea depăşirii capacităţii productive a capitalului natural;
  • prevenirea depăşirii capacităţii de suport a capitalului natural;
  • fundamentarea şi realizarea acţiunilor de recuperare a componentelor deteriorate ale capitalului natural.

Modelul conceptual
al sistemului de monitoring integrat este structurat pe două componente principale: sistemul de obţinere a datelor şi sistemul de management al datelor.
Selectarea domeniilor şi a parametrilor în cadrul sistemului de monitoring integrat se bazează pe conceptele de cauzalitate, având drept scop identificarea atât a factorilor de impact care ar putea determina dezechilibre în funcţionarea ecosistemelor deltaice cât şi a răspunsului dat la aceste modificări.

Domeniile selectate pentru a fi incluse sistemului de monitoring integrat sunt:
 • clima şi calitatea aerului;
 • hidrologie;
 • hidrobiologie;
 • calitatea apei;
 • calitatea solului;
 • biodiversitatea;
 • resurse naturale;
 • activităţi economice;
 • populaţia umană.
Pentru fiecare dintre aceste domenii s-au identificat parametri cheie care trebuie monitorizaţi astfel încât să permită obţinerea informaţiilor dorite cu maximum de eficienţă.
Domeniile grupate pe criteriul „fizico-chimic” includ parametrii care descriu structura ecosistemelor şi care pot reflecta o posibilă evoluţie a mediului. Criteriul „biologic” include parametri care indică nivelul productivităţii mediului, iar criteriul „socio-economic” grupează parametri care indică nivelul presiunii antropice.

Descrierea domeniilor din cadrul sistemului de monitoring. Mai multe detalii...