X

Reglementare - autorizare

Politica integrată calitate-mediu

Politica integrată de calitate - mediu
Mai multe detalii

Legislaţie: Reglementare / Prevenire

Reglementare /  Prevenire Acte de reglementareProceduri de emitere a acordului de mediu Proceduri de emitere a autorizaţiei de mediuProceduri de emitere a ...
Mai multe detalii

Informaţii privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA)

Informaţii privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) Metodologia EIA Legislaţia ...
Mai multe detalii

Metodologia elaborării Analizei strategice de mediu (SEA)

Metodologia elaborării Analizei strategice de mediu (SEA) Metodologia SEA Legislaţia SEA ...
Mai multe detalii

Regulamentul EMAS

Regulamentul EMAS “(7) Aplicarea sistemelor de management de mediu, inclusiv a EMAS astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 761/2001, a demonstrat ...
Mai multe detalii