X

ContactAdministraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Este înfiinţată şi funcţionează în baza Legii 82/1993
Cui: 3722040

Adresa: Str. PORTULUI Nr. 34A, Tulcea, Romania - 820243

Telefoane:

Centrală: +40 240 51 89 24    +40 240 51 89 25

Secretariat: +40 240 51 89 45

Fax: +40 240 51 89 75

e-mail: arbdd@ddbra.ro

Ne puteţi contacta atât prin telefon sau e-mail cât şi prin formularul de mai jos, iar noi vă vom răspunde în cel mult scurt timp posibil, în perioada programului de lucru al instituţiei.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării oferă şi un serviciu telefonic gratuit, de informaţii, pentru a veni în ajutorul populaţiei, dar şi a tuturor factorilor ce pot fi afectaţi de situaţii deosebite (incendii, poluare, fapte de braconaj piscicol şi cinegetic etc.) care intră sub incidenţa obiectului de activitate al ARBDD. TEL VERDE: 0.800.827.233Program de lucru al instituţiei


Luni- Joi: 08.00-16.30
Vineri: 08.00-14.00


Program de lucru privind relaţiile cu publicul 
Persoana de contact : Pavel Mihaela

Luni 
08.00-16.30
Marţi
 08.00-16.30
Miercuri 
08.00-18.30
Joi 
08.00-16.30
Vineri 
08.00-14.00


Program de lucru privind accesul publicului la informaţiile de mediu 
Persoana de contact : Creţu Gabriela 

Luni 08.00-16.30
Marţi
 08.00-16.30
Miercuri
 08.00-16.30
Joi 
08.00-17.30
Vineri
 08.00-14.00Program de audienţe1. Joi: 10.00 - 12.00 - Guvernator, Cătălin ȚIBULEAC


2. Marți: 14.00 - 16.00 - Director, Direcția Administrare Patrimoniu, Educație ecologică și Relații internaționale, Ion MUNTEANU


3. Miercuri: 10.00 - 12.00 - Director Direcția Management Ecologic, Viorica BÎSCĂ

 Înscrierea persoanelor în audienţă se face prin Secretariatul ARBDD, personal, telefonic sau prin email, prin completarea Formularului de înscriere în audienţă. 

Persoanele vor fi anunţate, în scris sau telefonic, asupra datei programate pentru audienţă.

Formular de înscriere în audienţă

PETIŢII 


Dreptul de petitionare, este un drept fundamental prevazut de Constitutia României prin art. 51 care stipuleaza:

  1. Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor.
  2. Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezinta.
  3. Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.


Cadrul legal cu privire la dreptul de petitionare este întregit de Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor si de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002

Astfel, art. 2. (Ordonanta nr. 27/2002) prevede:

"In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea saupropunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice."

adresa e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor: arbdd@ddbra.roFormular de Contact
Cod de siguranta


* Campurile marcate cu * sunt obligatorii !!!