X
Facebook Twitter YouTube

Newsletter

Univers Deltaic - An II, nr.2/2009
UNIVERS DELTAIC
Publicaţie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Tulcea
An II, nr. 2 /2009

Misiunea noastră
Suntem aici pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul R.B.D.D..  Protejăm tezaurul natural al deltei păstrând tradiţia locală.

Rezervaţia la începutul unui nou sezon
Grigore Baboianu, Guvernator

Delta s-a îmbrăcat aproape în întregime în culorile verii în care ne aflăm şi vedem familiile de lebede, lişiţe sau raţe sălbatice care îşi conduc cârdurile micilor lor progenituri abia coborâte din cuiburi, printre frunzele mari de nuferi spre o nouă lume, necunoscută lor încă, căutând mereu adăpostul stufărişurilor mărginaşe în care generaţiile vechi şi uscate sunt invadate de verdele încă crud al stufului tânăr. Departe, în coloniile lor izolate bine de intruşi, pelicanii îşi îngrijesc puii încă golaşi şi neputincioşi, mereu cu ciocurile lor uriaşe deschise în aşteptarea hranei. La fel şi toate celelalte vietăţi ale acestui paradis al înaripatelor care, după o perioadă scurtă de linişte, caracteristică perioadei de cuibărire, începe să devină tot mai animat. În apă, pe măsură ce temperatura creşte ajungând la valori optime, peştii şi alte vietăţi acvatice sau semiacvatice îşi încep perioadele de reproducere, în timp ce altele adaptate la temperaturi mai coborâte şi-au încheiat deja misiunea pentru acest an. Se poate spune că natura îşi continuă imperturbabilă ciclul, acum într-o nouă renaştere, şi după prezenţa tot mai timpurie şi tot mai numeroasă a vizitatorilor, sunt semne evidente că ne-am apropiat cu paşi repezi de un nou sezon de vacanţă. An după an, Delta Dunării devine tot mai vizitată, dovadă că frumuseţile ei naturale, încă sălbatice şi nealterate, pe de o parte, dar şi posibilităţile de  vizitare tot mai diversificate în ultimii ani, pe de alta, o fac o destinaţie tot mai căutată.
Delta Dunării este în pragul unui nou sezon turistic, iar personalul Administraţiei Rezervaţiei se pregăteşte continuu şi pentru acest eveniment repetabil. Toate eforturile celor 119 salariaţi ai Administraţiei sunt dirijate în direcţia unei mai bune gestionări a patrimoniului natural al Rezervaţiei, pentru protejarea habitatelor numeroaselor specii de floră şi faună sălbatice, care formează diversitatea biologică a zonei. Lucrările de reconstrucţie ecologică realizate în ultima perioadă, prin care renaturarea a peste 15.000 de hectare de amenajări pentru agricultură sau piscicultură, lucrările destinate îmbunătăţirii circulaţiei apei prin lacuri şi canale, cu sute de km de gârle şi canale decolmatate sau recalibrate, lucrările pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale unor specii periclitate încluzând zone de cuibărit pentru pelicanul creţ, sau zone de reproducere naturală pentru specii de peşti afectate de lucrările de îndiguire, lucrările de supraveghere/monitorizare a condiţiilor de mediu, acţiunile de reglementare şi autorizare sau acţiunile de conştientizare publică sunt doar câteva dintre acestea şi în ciuda faptului că avem un personal insuficient ca număr încercăm prin eforturi susţinute să realizăm obiectivele de conservare propuse în planul de management al Rezervaţiei. Toate aceste eforturi au ca scop şi conservarea resurselor naturale regenerabile dar şi păstrarea valorilor peisagistice deosebite, ce constituie principalele atracţii turistice. La acest ultim subiect nu putem din păcate să nu amintim şi aspectele negative cu care ne confruntăm, şi în acest sens stau mărturie sutele de saci de PET-uri şi gunoaie pe care agenţii Administraţiei, sau grupe de voluntari le adună în fiecare an, amintiri nedorite lăsate de unii vizitatori ai Deltei Dunării, confiscările de peşte pescuit în perioadele interzise, precum şi uneltele de pescuit ilegale.
Considerăm că activitatea de turism reprezintă poate activitatea cea mai integratoare şi care poate asigura în condiţiile cele mai bune surse reale de venituri pentru populaţia locală care poate fi implicată tot mai mult în această activitate economică, dar nu dorim ca preţul pe care natura trebuie să-l plătească pentru relaxarea prost înţeleasă a unor semeni de-ai noştri certaţi grav cu conduita civilizată, să fie mult prea mare.
Ne-am bucura foarte mult dacă fiecare vizitator care va veni în Rezervaţie, atât în Delta Dunării cât şi în zonele grindurilor situate la sud de Complexul de lacuri Razim-Sinoie nu va dori cu orice preţ să plece acasă cu un braţ de nuferi albi sau galbeni (specii declarate monumente ale naturii), nu va dori să vadă de aproape cuiburi de pelicani, lebede sau lopătari, mulţumindu-se să admire aceste monumente ale naturii de la distanţa care le oferă siguranţa existenţei şi nici nu va dori să intre cu maşinile sau cu ATV-urile pe plajele sălbatice ale Rezervaţiei, sau să lase neapărat „semnele” trecerii lor prin Rezervaţie sub forma gunoaielor, pentru că vor fi conştienţi că fiecare din aceste acţiuni, pe lângă satisfacţii de mult prea scurtă durată şi egoiste, vor avea un impact negativ pe termen lung, mult mai important, asupra echilibrului ecologic.
Sezonul estival a început şi suntem siguri că foarte mulţi vizitatori din ţară şi din străinătate şi-au propus, anul acesta, să ne viziteze sau să ne reviziteze.
Tuturor, le urăm bun venit şi le adresăm rugămintea de a se bucura înţelept de frumuseţile acestui loc binecuvântat de Dumnezeu şi de a-l lăsa, la plecare, aşa cum şi-ar dori să îl regăsească la o nouă vizită. Vor primi, astfel recunoştinţa tăcută a milioanelor de vietăţi din lumea celor care nu cuvântă dar şi recunoştinţa semenilor lor. Tuturor acestora dorim să le conferim anticipat medalia nevăzută de PRIETEN ADEVĂRAT AL DELTEI DUNĂRII!

Univers Deltaic - An I, nr.1/2008 
UNIVERS DELTAIC

Publicaţie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Tulcea
An I, nr. 1 /2008

Misiunea noastră
Suntem aici pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul R.B.D.D..  Protejăm tezaurul natural al deltei păstrând tradiţia locală.

1 Septembrie Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Paul Cononov, Guvernator

Data de 1 septembrie este declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului  539/9 mai 2009 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii.
Desemnarea datei de 1 septembrie drept Ziua rezervaţiei Biosferei Delta Dunării evidenţiază deasemenea atenţia deosebită pe care Guvernul României, autorităţile centrale o acordă acestui teritoriu de importanţă naţională, europeană şi chiar universală.
Din reţeaua naţională de arii naturale protejate, Delta Dunării se distinge, atât ca suprafaţă (580.000 ha) cât şi ca nivel al diversităţii biologice (peste 5000 de specii) avâdn triplu statut internaţional: Rezervaţie a Biosferei (programul MAB-UNESCO), Sit Ramsar (zonă umedă de importanţă internaţională), Sit al Patrimoniului Mondial Natural şi Cultural.
În anul 2000, datorită stării favorabile de conservare în care se află sistemele ecologice şi speciile din Delta Dunării, Consiliul Europei a acordat Diploma Europeană acestei rezervaţii, diplomă reînnoită în anul 2005. Adăpostind o mare varietate de specii de plante şi animale, precum şi asociaţii şi comunităţi deosebit de interesante şi valoroase, Delta Dunării a rămas una din cele mai bine conservate delte la nivel european, fiind declarată sit Natura 2000 atât ca Arie Specială de Conservare cât şi ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică.
Dobândirea de-a lungul timpului de distincţii şi premii, recunoaşteri şi desemnări internaţionale a impus responsabilităţi în protecţia habitatului natural şi a diversităţii biologice din Delta Dunării, luarea de măsuri pentru refacerea ecosistemlor deltei modificate de intervenţia iraţională a omului.
Din păcate, înainte de anul 1990, atât în Delta Dunării cât şi în întreaga ţară, nu a existat un managmenet real al zonelor protejate datorită legislaţiei deficitare şi a lipsei unor instituţii adecvate.
Obiectivele pe care ni le-am fixat odată cu înfiinţarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, se bazează pe principiul unei dezvoltări durabile al cărei scop principal este renaturarea deltei, prin înlăturarea efectelor dezastruoase ale trecutului. În paralel s-au făcut eforturi pentru conservarea ecosistemului deltaic cu întregul lui potenţial faunistic şi floristic, spre a putea oferi iubitorilor de natură nu doar un turism ecologic, ci şi posibilitatea de a se bucura - acum şi în viitor - de binefacerile naturii.
Fragilitatea şi dinamica activă a sistemului deltaic a stârnit de multă vreme interesul oamenilor de ştiinţă. pe de altă parte, toate acţiunile pe care ARBDD trebuie să le deruleze pentru o administrare raţională, ecologică, care să asigure atât conservarea biodiversităţii cât şi dezvoltarea durabilă, necesită un fundament ştiinţific. chiar dacă lucrări de cercetare s-au mai derulat şi în perioadele anterioare, primul program complet de cercetare ştiinţifică dedicat exclusiv cunoaşterii stării actuale a ecosistemelor deltaice a fost început după 1990 şi continuă şi în prezent. Principalele proiecte au fost axate pe inventarierea biodiversităţii existente, utilizarea durabilă a resurselor naturale, impactul activităţilor economice asupra ecosistemelor naturale, refacerea (reconstrucţia) ecologică, conştientizarea publică şi educaţia ecologică, hidrologia şi hidromorfologia, etc.
Delta Dunării este locul ales de natură şi de oameni, unde toţi factorii implicaţi încearcă să înţeleagă şi să înveţe cum să folosească resursele naturate şi în acelaşi timp să le păstreze pentru viitor. Toate eforturile ARBDD se concentrează pe implementarea unor măsuri de conservare şi protecţie care să facă din Delta Dunării un paradis al plantelor, păsărilor, peştilor şi bineînţeles al oamenilor.