X

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

PROCEDURĂ DE SELECŢIE A PARTENERILOR PENTRU PROIECTELE PRIORITARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE CONSERVARE ŞI DE ADMINISTRARE A REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII ÎN PERIOADA 2014-2020, PREVAZUTE ÎN STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII

>>> procedură

publicat: 23 ianuarie 2018

___________________________

 

 

S-au identificat obiective ce cuprind actiuni pe domenii de responsabilitate multipla, drept pentru care s-a considerat necesara realizarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii

(http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-9749) , Strategie ce cuprinde elemente care pot genera activitati in beneficiul zonei Delta Dunarii, avându-se în vedere atât componenta de mediu (conservarea biodiversitatii si reconstructia ecologica in ariile protejate) cat si componenta socio-economică (protejarea patrimoniului national si judetean prin reabilitarea si modernizarea sistemului de aparare contra dezastrelor naturale, imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor acestei zone, dezvoltarea valorilor educationale si protejarea sanatatii populatiei stabile din aceasta zona, punerea in valoare a tuturor resurselor economice, sociale si culturale, realizarea unei campanii de promovare nationala si internationala a unui bun pe care Romania il detine, respectiv Delta Dunarii, etc).

Necesitatea unei abordări integrate care să coreleze demersurile de protecţie a mediului, investiţiile în infrastructură, diversificarea activităţilor economice şi creşterea calităţii ofertei turistice pentru spatiul Deltei Dunarii, în vederea dezvoltării regiunii Deltei Dunării, ar putea fi finantate, in urmatoarea perioada de programare, in conformitate cu noua Politica de Coeziune, din mai multe Axe Prioritare aferente unuia sau mai multor Programe Operationale, printr-un proiect integrat “Integrated Territorial Investments – ITT”. Investiţiile ce vor fi realizate prin mecanismul ITI Delta Dunării (http://www.itideltadunarii.com/ ), vor asigura premisele pentru o dezvoltare durabilă si echilibrată a zonei deltaice, integrând, în același timp, finanțările din fonduri europene structurale pentru perioada 2014-2020 cu alte surse de finanţare (http://www.fonduri-ue.ro/ )