X
Facebook Twitter YouTube

Derulate

Proiectul “Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces la servicii, patrimoniu natural și cultural“

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit – Programul Operațional pentru ...
Mai multe detalii

Proiectul "Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării"

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este beneficiarul proiectului „Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării” (PMIDD), finanţat prin ...
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare

Proiectul "Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare"Administraţia Rezervaţiei ...
Mai multe detalii

Iniţiativa Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre/ Black Sea Coast Wetland Initiative (BlackSeaWet)

Descriere proiect (română) Descriere proiect (engleza) A doua ...
Mai multe detalii

Proiect „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR”

Mai multe detalii