X

Dunărea

Bazinul hidrografic al Dunării - (harta)
  • Al doilea fluviu ca mărime din Europa:
2 840 km lungime;
suprafaţa bazinului hidrografic = 817 000 km2
  • Izvorăşte din munţii Pădurea Neagră şi se varsă în Marea Neagră
  • Ia naştere prin unirea a trei izvoare: BREG, BRIGACH, DONAU QUELLE şi se uneşte cu marea prin trei braţe: CHILIA, SULINA, SF. GHEORGHE, formând DELTA DUNĂRII
  • Traseul fluviului străbate:
10 ţări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, RepublicaMoldova, Ucraina, şi
4 capitale: Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad
  • Debitul de intrare în Deltă: 6 350 m3/s
  • Distribuţia debitului pe cele 3 braţe: Chilia 58%, Sulina 19%, Sf. Gheorghe 23%
  • Delta Dunării este situată în România şi Ucraina;
  • Suprafaţa totală: 4 178 km2 din care:
82% - 3 446 km2 în România
18% - 732 km2 în Ucraina
 
ICPDR – Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea www.icpdr.org

Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea urmăreşte asigurarea utilizării durabile şi accesul echitabil la resursele de apă de-a lungul bazinului Dunării.
Activitatea Comisiei are la bază Convenţia privind protecţia fluviului Dunărea, instrumentul major pentru cooperare şi administrarea apelor transfrontiere în bazinul Dunării.

România deţine în anul 2007 preşedinţia Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea. Dna Lucia Varga- Secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va coordona activitatea Comisiei în sensul imbunătăţirii protecţiei apelor Dunării şi a afluenţilor săi.
Presedinţia comisiei ICPDR se schimbă anual, prin rotaţie, între membrii Părţilor Contractante ale Convenţiei Fluviului Dunărea. România va fi urmată de Serbia în 2008.

Informaţii suplimentare: www.icpdr.org