X

Modele de formulare tipizate

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1798/2016 pentru aprobarea metodologiei cadru cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular și cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectării informației
  
- anexa ordin

____________________________________________________________

Raport de pescuit


Raportarea capturilor de peste achizitionate de la pescarii autorizati in RBDD, conform declaratiilor de descarcare - Ordin 126/2017 (format pdf)


Cerere-tip pentru solicitarea de informaţii de interes public


Model de reclamaţie administrativă la solicitarea de informaţii de interes public (1)


Model de reclamaţie administrativă la solicitarea de informaţii de interes public (2)


Model de propunere de program de conformare pentru soluţionarea problemelor de protecţie a mediului


Formular pentru raportarea numărului de turiști din perimetrul RBDD în luna curentă

Acte SCRUMBIE (format pdf)

Cerere permis pentru desfăşurarea activităţii pescuit sezonier la scrumbie (format pdf)

Notificare pescar (format pdf)

Cerere alte permise (format pdf)

Cerere autorizaţie Ord 410 pescuit-2019- pers fizice (format pdf)

Cerere autorizaţie Ord 410 pescuit-2019 pers juridice (format pdf)

Cerere autorizaţie Ord 410 stuf - pers juridice (format pdf)

Cerere aviz administrator arii protejate (format pdf)

Cerere aviz alte activităţi (format pdf)

Cerere de autorizare pentru recoltarea plantelor şi capturarea animalelor din flora şi fauna salbatică de către persoane fizice (format pdf)

Cerere de autorizare pentru recoltarea plantelor şi capturarea animalelor din flora şi fauna salbatică de catre persoane juridice (format pdf)

Cerere eliberare Autorizaţie Pescuit Comercial 2019 (format pdf)

Cerere eliberare permis pescuit comercial (format pdf)

Cerere mărci (format pdf)

Cerere permis albinărit, cultivare teren, păşunat, cresterea animalelor, etc. (format pdf)

Cerere permis desfăşurare activitate (format pdf)

Cerere eliberare permis pescuit familial 2019 (format pdf)

Cerere permis recoltare în scop gospadăresc stuf, papură, fân, plante medicinale, etc. (format pdf)

Cerere permis recoltare în scop comercial stuf, papură, fân, plante medicinale, etc. (format pdf)

Cerere privind nominalizare pentru funcţionare PD CPV (format pdf)

Cerere vizare permis pescuit comercial 2019 (format pdf)

Cerere viza anuala permis pescuit familial 2019 (format pdf)

Cerere-tip eliberare autorizaţie de mediu (format pdf)

Cerere-tip revizuire autorizaţie de mediu (format pdf)

Cerere-tip transfer autorizaţie de mediu 1798 (format pdf)

Continut-cadru memoriu prezentare pentru emitere acord de mediu (format pdf)

Continut-cadru notificare pentru emitere acord de mediu (format pdf)

Declaratie proprie răspundere pescuit comercial (format pdf)

Formular cerere informaţii de interes public 2016 (format pdf)

Lista_documentelor_necesare_pentru_emiterea_acordului_de_mediu

Model permis recoltare stuf (format pdf)

Model anunt public de depunere a documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu (format pdf)

Model aviz administrator arii protejate (format pdf)

Model bilanţ de mediu nivel 0 pentru procedura de autorizare (format pdf)

Model declaraţie transfer autorizaţie (format pdf)

Model exprimare consimţământ cazier (format pdf)

Model fişa de prezentare în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu (format pdf)

Model memoriu permis desfăşurare activităţi (format pdf)

Model notificare declanşare etapa de încadrare PUZ (cerere aviz de mediu PUZ) (format pdf)

Model primul anunţ şi al doilea anunţ public pentru declanşarea etapei de încadrare-PUZ (format pdf)

Model revocare consimţământ cazier (format pdf)

Nota de vânzare- ORD 44-2011